09 desembre 2011

La Mancomunitat o l’altre xiringuito de CiU

CRÒNICA DE L’ASSEMBLEA DE LA MANCOMUNITAT D’AIGÜES

Aquest passat divendres dia 2 de desembre es va celebrar una assemblea de la Mancomunitat d’aigües de les Garrigues. Aquesta ha estat la segona assemblea general d’aquesta legislatura després de la primera de constitució, que es va celebrar a finals de setembre on es va triar el president, vicepresident i els vocals de la nova junta gestora, el tresorer i la comissió especial de comptes.

La votació de la nova junta ja va crear certa controvèrsia i desacord entre els assistents. Els grups de PSC i Esquerra, no vam aprovar la manera d’escollir el President i el Vicepresident, que es va aplicant legislatura rere legislatura des de la constitució de la Mancomunitat. Els estatuts no son prou clars en aquest punt, que caldria modificar per aclarir-ho.

El secretari i el grup de CiU sempre interpreten que en una papereta es vota, a la vegada, el President i el Vicepresident, posant dos noms, fet que provoca que els dos membres siguin sempre del mateix grup polític, ja que tenen el mateix nombre de vots. PSC i Esquerra interpreten que la votació s’hauria de fer posant nomes un nom a la papereta, el que obté més vots sigui el president i el segon més votat sigui el vicepresident, cosa que faria que sempre siguin de diferent grup polític, aconseguint així que la junta sigui mes plural i més representativa.

Gràcies a aquestes votacions de dubtosa legalitat estatutària que caldria aclarir algun dia, tenim una junta gestora de nou membres, dels quals president, vicepresident i quatre vocals són sempre del grup amb majoria, normalment de CiU, i els tres vocals restants es reparteixen entre la resta de grups. En aquest cas dos vocals son d’ERC i un del PSC. Aquesta situació tendeix a la politització de la Mancomunitat, i en cap cas afavoreix el consens de tota la comarca en les decisions de l’ens degut que sempre hi ha la mateixa majoria absoluta en la junta gestora.

Amb aquesta situació de majoria dominant normalment no es tenen gaire en compte les aportacions sobre temes importants que es fan en l’assemblea general per part dels membres assistents, ja siguin independents, d’Esquerra o del PSC.

Per mostra, l’assemblea celebrada el passat dia 2 de desembre. Durant l’assemblea es fan suggeriments per part dels assistents, perquè hi hagi debat i es consideri la possibilitat entre tots els presents, de fer modificacions puntuals abans de sotmetre el punts importants de l’ordre del dia a votació, però senzillament es fan constar els comentaris amb acta i no van mai més enllà.  Normalment, el president, amb certa prepotència, quant li sembla que ja n’hi ha prou de parlar, sense comentar-ho a la resta de membres de la junta gestora, ni tan sols als del seu grup, fa procedir a fer les votacions, on tots els components de CiU, normalment per unanimitat, (d’una manera gairebé telepàtica que fa esgarrifar) voten sempre igual que el president, i ja esta dat i beneit. Tot queda igual que estava.

Els punts mes polèmics de l’ordre del dia eren l’augment de preu de l’aigua en un 15%  i la delegació de competències de la junta general a la junta gestora.

Pel que fa al preu de l’aigua cal tenir en compte que l’any passat es va fer una pujada del 20%.

Alguns dels assistents van comentar que a conseqüència de la situació actual no era massa procedent tornar a pujar l’aigua, ja que junt amb la puja de l’any passat suposaria un increment del 35% en dos anys seguits.

A la sala érem 45 persones i a l’hora de les votacions 18 representants de PSC i Esquerra ens varem abstindré, però CiU i independents van votar a favor, amb un total de 27 vots.

Per tant va quedar aprovada la puja d’un 15% en el preu de l’aigua per al proper any.

Pel que fa a la delegació de competències a la junta gestora, el que es proposava delegar es gairebé totes les competències de la junta general, per agilitzar gestions, fet que no es va considerar adequat ja que es donava gairebé tot el poder de decisió a la junta gestora.

Es proposava poder decidir totes les contractacions, concessions, l’adquisició de béns i drets quant el seu import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost, els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys, les alienacions patrimonials de bens immobles o de bens mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quant sigui competent per la seva contractació o concessió i quant no estiguin previstos en el pressupostos.

Cal aclarir que el que esta per sota del 10 per cent ja ho pot fer directament el president.

També es proposava delegar la declaració de lesivitat dels actes de la Mancomunitat i l’exercici d’accions judicials, administratives i la defensa de la corporació en matèria de competència de la junta general.

Per part del grup d’esquerra es va voler aclarir si hi havia un error en el redactat i que potser es volia dir “quant el seu valor NO superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost” argumentant també que les coses importants de la mancomunitat, que poden ser una o dues a l’any, s’han de decidir entre tots, i potser sí la gent se sent útil a l’hora de prendre decisions en les coses importants, també assistiran mes a les reunions.

El president va dir que no era cap error, que es pretenia aprovar el que deia el text, i que realment molta gent nomes venia a la reunió de desembre pel sopar de Nadal. Cal aclarir que aquest any no hi ha hagut sopar de Nadal i nomes faltaven 5 persones. Per tant aquest comentari estava fora de lloc i va ser molt desafortunat.

Un membre dels independents va proposar de delegar nomes els punts de les accions judicials i la declaració de lesivitat i que segurament amb això tots hi estaríem d’acord i es podria aprovar aquest punt per unanimitat.

Lluny de buscar el consens de tots els assistents, el president va tornar a decidir ell solet de tirar pel dret, i va demanar de passar a votacions tot el que es proposava. 17 assistents de PSC, Esquerra i independents varem votar en contra i també hi van haver 6 abstencions, però 22 representants de CiU van votar a favor quedant aprovades totes les delegacions.

A assumptes d’urgència el president va dir que els pobles que s’endarrerien en els pagaments que s’havien d’espavilar per pagar, que actualment el deute puja a uns 35.000 € i que el que han de fer es pagar a la Mancomunitat, i si cal que no facin la Festa Major. Un altre comentari mes aviat impertinent que demostra un cop més la prepotència d’aquest president, en la línea d’algun altre dirigent convergent de la comarca.

Grup d’Esquerra de la Mancomunitat

0 comentaris

Escriu el teu comentari

Normes d'ús

Recorda que les opinions són dels usuaris, i no del SomGarrigues.

El SomGarrigues es reserva el dret d'eliminar els comentaris que per la seva naturalesa es considerin contraris a la legislació vigent, ofensius, injuriants o no acords a la temàtica tractada.

*